Expertiza tehnica judiciara constructii

Expertiza tehnica judiciara constructii

Expertiza judiciara reprezinta un mijloc legal de proba, constand in efectuarea de investigatii, lucrari, analize, calcule, aprecieri si concluzii, de catre un specialist intr-un anumit domeniu, din dispozitia organului de urmarire penala sau jurisdictie, in scopul elicidarii unor fapte sau imprejurari care formeaza ori ar urma sa formeze obiectul unui proces. Dupa domeniul in care se executa, expertizele judiciare pot fi de mai multe feluri: contabile, balistice, biologice, genetice, medico-legale, grafologice, tehnice etc.

Legislatia care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara – Ordonanta nr. 2/21.01.2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea 156/2002.

Conform legislatiei in vigoare, expertiza tehnica extrajudiciara poate fi utilizata – dupa caz – la :

a) Elaborarea proiectelor si detaliilor de executie pentru lucrarile de interventii in timp asupra cladirii, reglementate de prevederile HG 766/1997, Legii nr. 10/1995. HG 925/1995 si la obtinerea acordului de la Inspectia de Stat in Constructii;
b) Obtinerea Autorizatiei de construire/reparatii/desfiintare conform prevederilor Legii nr. 50/1991 si a modificarilor/completarilor ulterioare ;
c) Obtinerea de fonduri pentru executia lucrarilor ;
d) Elaborarea temelor de proiectare pentru lucrarile propuse de expertiza ;
e) Pentru inscrierea constructiei in cartea funciara sau pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.

Obligativitatea realizarii unor expertize tehnice a constructiilor existente, prin investigatii experimentale nedistructive si teoretice (analize numerice), pentru asigurarea protectiei antiseismice in conditii de rezistenta, stabilitate si deformabilitate controlata, este prevazuta in mod expres in urmatoarele documente tehnice si juridice:

– Hotararea Guvernului Romaniei nr. 731/1991 privind “Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati de constructii”;
– Hotararea Guvernului Romaniei nr. 486/1993 privind “Cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse mari de risc” (M.O. V/263-23.09.1993);
– Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/1994 privind “Punerea in siguranta a fondului construit existent” (M.O. VI/198-29.07.1994);
– Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprobarea “Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii” (M.O. VI/193-28.07.1994);
– Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, nr. 30.654/2.162/M.C. (M.O. VI/289-12.10.1994);
– Legea nr. 10/1995 privind “Calitatea in constructii” (M.O. VII/12-24.01.1995);
– Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Expertiza tehnica

Expertiza tehnica pentru constructii reprezinta acel document de analiza si cercetare, realizata la solicitarea unui beneficiar oarecare, prin intermediul caruia se trag concluzii si se ofera solutii cu privire la starea unei cladiri existente.

In constructii nu exista un singur tip de expertiza tehnicaExpertiza tehnica este pe domenii de activitate. De exemplu exista expertiza tehnica pentru determinarea efectelor unor interventii asupra structurii de rezistenta, exista expertize care determina starea unui imobil din punct de vedere al sigurantei in exploatare, exista expertize tehnice  pentru determinarea sigurantei la incendiu al unei constructii, expertize tehnice pentru determinarea starii unor instalatii oarecare, etc…

Realizarea unei expertize tehnice presupune munca de analiza, cercetare si concluzionare si recomandare. Etapele principale sunt urmatoarele:

 • Analizarea cartii tehnice a constructiei;

 • Analizarea in situ a starii actuale a constructiei din punct de vedere a exigentei de expertizare realizate;

 • Realizarea de incercari de materiale pentru a determina starea si calitatea acestora;

 • Intervievarea proprietarilor pentru a determina evolutia in timp a constructiei;

 • Sintetizarea analizei facute , a concluziilor si a recomandarilor intr-un document oficial numit raport de expertiza tehnica.

Raportul de expertiza tehnica va avea minim urmatorul continut:

 • Date de identificare a obiectivului analizat ( proprietar, adresa, etc…);

 • Descrierea generala a cladirii si degradarilor constatate;

 • Descrierea modului de comportare in timp a constructiei;

 • Identificarea modului in care constructia analizata respecta prevederile actuale si daca raspunde la acestea;

 • Identificarea cauzelor degradarilor identificate;

 • Lucrarile de interventie necesare a fi realizate;

 • Determinarea efectelor interventiilor asupra constructiei existente;

 • Recomandari de solutii pentru interventiile propuse;

 • Concluzii asupra analizei realizatel;

 • Deseori ( de exemplul in cazul expertizelor de structura) expertiza tehnica cuprinde in anexa si un breviar de calcul care fundamenteaza analiza facuta si interventiile propuse.

Cele mai des solicitate expertize tehnice in constructii sunt urmatoarele:

 • Expertiza tehnica pentru determinarea efectelor unor interventii din apartamente asupra structurii de rezistenta a blocului din care acesta face parte;

 • Expertiza tehnica in vederea consolidarii unei cladiri;

 • Expertiza tehnica in vederea consolidarii, extinderii si  / sau etajarii unei constructii / cladiri;

 • Expertiza tehnica de analiza structurala a cladirii existente;

 • Expertiza tehnica in vederea alipirii la calcan;

 • Expertiza tehnica de constatare a efectelor unor lucrari;

 • Expertiza tehnica pentru exigenta la incendiu.

Din cele de mai sus majoritatea se refera la exigenta A, respectiv rezistenta si stabilitate.

Expertizarea tehnica a unei constructii reprezinta un act de responsabilitate  pe care expertul tehnic o poarta pe toata durata de viata a constructiei si pe toata durata sa de viata. Expertul tehnic raspunde penal pentru solutiile tehnice pe care le-a oferit  si efectul acestora.

Vrei o oferta de pret? Suna-ne la 0726.62.61.70 sau solicita oferta gratuit.

 

Iata o parte a lucrarilor din portofoliul nostru

Ai gasit informatii de folos?

Dacă am reușit să facem măcar puțină lumină în subiectul care te interesează, dă-ne șansa să te ținem la curent cu noutățile din domeniu, mereu la timp și la preț zero!

× Cu ce te putem ajuta?

Enter your keyword