ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE

1. Documentarea asupra proprietăţii imobiliare de către evaluatorul imobiliar

– identificarea proprietăţii imobiliare;

– identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării;

– stabilirea scopului evaluării imobiliare şi tipul de valoare ce trebuie determinată;

– vizitarea fizică a proprietăţii de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât şi la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietăţii (titlul de proprietate, actul de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune, plan cadastral, autorizaţie de construire, etc.).

2. Centralizarea şi analiza datelor şi informaţiilor

– colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante; aceste date şi informaţii trebuie să conţină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparaţiei directe, etc.);

– se stabileşte conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condiţiile limitative şi sursele de informare.

3. Elaborarea unui raport de evaluare ANEVAR

Procesul de evaluare a proprietăţii imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucţiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluării şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. Raportul evaluări imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi prezintă informaţiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea şi conţinutul unui raport de evaluare variază în funcţie de tipul proprietăţii, cerinţele legale şi de natura, complexitatea procesului de evaluare imobiliară.

Reevaluarea activelor fixe corporale pentru instituţiile de stat conform OMEF 3471/2008 se va efectua cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanţului, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.

<- inapoi

V-ati decis? Sunati-ne la 0726.62.61.70 sau solicita oferta gratuit.

 

Din portofoliul de lucrari:

× Cu ce te putem ajuta?

Enter your keyword