ACTE NECESARE LA INTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE

 

Lista actelor de mai jos este prezentată doar în scop informativ.

În funcţie de tipul proprietăţii, evaluatorul poate solicita şi alte documente necesare întocmirii raportului de evaluare.

Prin urmare, actele necesare pentru evaluarea unui apartament sunt:

  • Act de proprietate; Documentaţie cadastrală; Încheiere de intabulare; Extras de carte funciară pentru informare; Memoriu tehnic; Plan de amplasament şi delimitare/ plan de încadrare în zonă (scara 1:5000); Fişa bunului imobil; Releveu apartament;
  • Copie carte de identitate client/Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).

În ceea ce priveşte, evaluarea unor proprietăţi rezidenţiale, industriale şi terenuri, sunt necesare:

– act de proprietate, încheiere de intabulare;

– extras de carte funciară pentru informare;

– plan de încadrare în zonă scara (1:5000);

– plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului (scara 1:2000/1:500);

– autorizaţie de construire/desfiinţare (acolo unde este cazul);

– certificat de urbanism;

– proces verbal de recepţie a lucrării;

– memoriu tehnic arhitectură;

– memoriu tehnic rezistenţă;

– fişa bunului imobil;

– releveu/pe fiecare nivel al construcţiei;

– copie carte de identitate client/Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).

Pentru evaluarea terenurilor considerate ca fiind libere, sunt necesare următoarele acte:

– documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;

– extras de carte funciară pentru informare;

– plan de încadrare în zonă scara (1:5000);

– plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului (scara 1:2000/1:500);

– autorizaţie de construire/desfiinţare (acolo unde este cazul);

– certificat de urbanism;

– copie carte de identitate client/Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).

<–  inapoi

× Cu ce te putem ajuta?

Enter your keyword